Search
Topics
  Home  
Who's Online
u an sitede, 12 ziyareti ve 0 ye bulunuyor.

Henz ye deilseniz, Buraya tklayarak cretsiz kayt olabilirsiniz.

Languages
Site Lisann Sein


Molla Ahmed-i CezirÓ'nin, klasik K¸rt edebiyat?n?n bir ?aheseri olan Divan cikti
Tarih: 07.09.2007 Saat: 14:30 Gnderen: Editor

Molla Ahmed-i Cezirî'nin, klasik Kürt edebiyat?n?n bir ?aheseri olan Divan'?, Osman Tunç taraf?ndan klasik edebiyat?n letafetini tatt?ran bir çeviriyle Türkçe'ye kazand?r?ld?.


      Kürtçe'de tasavvuf edebiyat?n?n bir ?aheseri say?lan Divan'? anlamak ve ondaki derin ve lahuti mana iklimine girebilmek için sadece dili bilmek elbetteki yetmez. Çünkü geni? ve derin bir ilme, keskin bir marifete, zengin ve co?kun bir a?ka sahip olan Cezirî'nin ?iirlerinde tarih, felsefe, estetik, tasavvuf, belagat, nahiv (gramer), astronomi gibi fizik ve metafizik konular içiçe geçmi?tir. Önemli f?k?h kaynaklar?na gönderme yapmas?; Maruf-u Kerhî, ?iblî, Mansur ve Alaî gibi tasavvuf büyüklerini zikretmesi, ?eyh San'an gibi bir seyri süluk serüvenini ?iirine konu edinmesi onun f?k?h, kelam ve tasavvuf vadisinde zengin bir birikime sahip oldu?una i?aret eder. Ancak o, bütün bunlar? var?lmas? ve ula??lmas? gereken bir noktaya do?ru yöneltir, as?l maksuduna ve matlubuna hizmet yolunda ustal?kla kullan?r. ?iirinde kulland??? tüm argümanlar ilahi a?k?n remizleri olarak anla??lmal?d?r. Bediüzzaman Said Nursî'nin, onun a?ktaki makam?n? ?öyle ifade etti?i rivayet edilir: "Mevlana Celaleddin-i Rumî, Molla Ahmed-i Cezirî ve Mevlana Cami'nin a?k me?rebindeki makamlar? birdir" O halde, Cezirî'nin divan?n?, onun ruh ikliminin iksirli havas?n? teneffüs ederek okumal?y?z. Tasavvufun kendine özgü mazmunlar?n? ve kavramlar?n? ve bunlara yüklenen manalar? bilmeden onun kudsî lezzetini tadamay?z. Çünkü onun nazar?nda bütün güzellikler ilahi güzelli?in birer yans?mas?, birer tecellisidir.
1567/1640 y?llar? aras?nda ya?am?? olan Cezirî, Kürtçe'nin yan?s?ra Arapça, Farsça ve Türkçe'ye de vak?ft?r. Maalesef hayat?n? ayd?nlatan yaz?l? kaynaklar yetersizdir.
Mela'n?n, bir dil abidesi olan ve aruz vezniyle yaz?lan Divan'?n?n birden çok elyazmas? nüshalar? mevcuttur. Bunlar aras?nda en eskisi Muhammed Tayyar Pa?a-y? Amidi'nin 1131 Hicri tarihli el yazmas?d?r. Bir di?er eski nüsha da Alman ?arkiyatç? Martin Hartman (1851-1918) taraf?ndan 1904 y?l?nda Berlin'de Almanca bir önsözle birlikte t?pk?bas?m? yap?lan nüshad?r. De?i?ik nüshalar? bulunan Divan'?n tertip ve tanziminde farkl?l?klar bulunmaktad?r. Bu çal??ma ise mevcut nüshalar?n tümü gözönünde tutularak haz?rlanm?? ve Cezirî'nin ?iirlerinde kulland??? edebi türleri göstermek için, "Kasideler, Medhiyeler, Terkipler, Gazeller, Hiciv, Rübailer, Ferdler, Mü?aare" ?eklinde tasnif edilmi?tir. Kitab?n sonuna eklenen "Merakl?s? ›çin Notlar" bölümü ?iirlerde geçen kavram, yer ve ?ah?s isimleriyle ilgili k?sa aç?klamalar yapmak suretiyle okuyucuya metni daha iyi anlamak için kolayl?k sa?lanm??t?r.
Kent Yay?nlar?: 0212 519 00 09

Big Story of Today
Bu gn iin henz nemli bir haber yok.

Old Articles
09.12.07
· Parlementoya KurdistanÍ LÓjneya madeya 140 a Parlementoya IraqÍ bangÓ runi?tina
08.12.07
· MedÓa KurdÓ nikare bÍ rawestandin!
· Serok BarzanÓ:N?ÁeyÍn ku di hin kanalan de hatib?n belavkirin ne rast in
07.12.07
· BA?KAN BARZAN› YURDA D÷ND‹...
· SerokÍ HerÍma KurdistanÍ vegeriya KurdistanÍ
· AKP yÓ yÍn ji KurdistanÍ ji cemeta G¸len in
05.12.07
· N «ŒRVAN BARZANŒ: ME BER  QONAX N DIJWAR DŒTINE, JI BER EV  YEK  EM GE?BŒN IN
· SORUMLULUKTA «÷Z‹M
· TEVKURD DADGEH DIBE !
04.12.07
· KOMKAR-Almanya Genel Yˆnetim Kurulu Topland?
· JI BINEMALA MŒR BEDIRXAN KAMIL M‹?TAK LI BERXWE DID !
· T‹RK›YEDE SAVA? HAL› YA?ANIYOR
03.12.07
· Civata SiyasÓ a Ewlehiya Ni?tÓmanÓ li hev civiya
02.12.07
· Arte?a TirkiyÍ dÍ rÍvebiriya operasyonÍ bike
· TerorÓstÍn turkÓ-ÓslamÓ dibin bela serÍ ewropiya
01.12.07
· Kemalizma “kurdÓlÓhÓcazkar” tehl?ka herÓ mezin e!
· CivÓna TEVKURDÍ ya Damezrandina YekÓneya HerÍmÓ ya HerÍma MÍrdÓn Li QoserÍ PÍkha
30.11.07
· K¸rdistan - S›STAN›: ëíK‹RT VE ?››LER›N HAKLARINI ALMASINDAN YANAYIMíí
· TAYFUR: ‘’140.MADDE A«IK VE A?›KARDIR, BUNUN ›«›N YORUMA GEREK YOKTU
29.11.07
· HevpeyvÓna KurdistanÓ NwÍ a li gel NÍÁÓrvan BarzanÓ
· ABD DI?›?LER› BAKANI YARDIMCISI NEGROPONTE’DEN K‹RD›STAN’A : ‘
· JOHN NEGROPONTE: KURDISTAN HER MEK DEMOKRATŒK E € DOSTA AMERŒKA YE!
· FESTŒVALA R ZGIRTINA NETEWEYŒ BO BINEMALA CEMŒL PA?A Y  DIYARBEKIRŒ LI HEWL RA P
· KOKTEYLA PŒROZKIRINA 20-SALIYA SARA'yÍ
28.11.07
· Konsolosxaneya R?syayÍ li HewlÍrÍ veb?
· K‹RTLER›N Y‹Z ELL› YILDIR S‹REN ÷ZG‹RL‹K KAVGASI
· PÍ?nÓyaza PÍ?bezÓyekÍ
· RÍz ? Hurmet ji bo ›smail Be?ikÁi
27.11.07
· Be?ÓkÁÓ: “Rew?enbÓrÍn Kurd dalkawux (kaselÓs) in..”
· PÓvaneka welatparÍzÓ, kurdayetÓ demokratb?nÓ ? mirovantÓyÍ

Eski Haberler


 
Copyright pdk-bakur